simtech-mk

СИМТЕК СОЛУШН

Клиент

Датум

Техника

Линк

СИМТЕК СОЛУШН

Март 2021

Wordpress, Html5, CSS

Симтек е компанија која е основана 2010 година во Штип со цел на пазарот да ги понуди своите идеи за едноставни решенија во електро индустријата. Од 2013 година, Симтек е присутен и во Скопје. …